Rovnováha.

Aké je jednoduché,… myslieť si, že môžeme, ale potom príde sila rovnováhy a všetko je zrazu iné a odznova sa učíme všetko chápať.

Moon
Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote. Mám niekoľko ročnú prax ktorá bola a je bohatá na skúsenosti či zážitky, ktoré veľakrát nejde logikou vysvetliť...