Spiritualita človeka.

Nikdy sa nevzdávajte svojich snov, sny sú na to, aby naša duša vedela a viedla nás k tomu, čo sme už v minulom živote zvládli, čo sme už prežili, iba nás koriguje a vedie k tomu, čo milujeme a chceme, vedie nás k ceste byť sám sebou. Náš SEN je prežitý pocit, ktorý si duša pamätá, o ktorom vie, že to, v čo snívame, je naša podstata, čo sme niekedy tvorili, vedie nás cez sny k cieľu, ktorý nám má patriť, preto sa nikdy nevzdávajte toho, čo chcete, lebo tak sa vzdáte samých seba. Ja svoj sen žijem… skúste to tiež.

Moon
Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote. Mám niekoľko ročnú prax ktorá bola a je bohatá na skúsenosti či zážitky, ktoré veľakrát nejde logikou vysvetliť...