Zámer a plán duše.

Dovoľme si veci prijať také aké sú, nebojujme, skôr prijmime a konajme posolstvo pre ktoré sme boli stvorení, akceptujme nevedomého a vedomého, každý z nás ma svoju cestu, stačí iba prijať že JING sa nezaobíde bez JANG.

Stačí v sebe prijať aj temnotu, dovoliť si to akceptovať a veriť, že bez tmy nie je svetlo, spirituálny neznamená dokonali, ale nebáť sa  démona tmy, lebo ho vnímame a prijali sme ho ako súčasť seba, ľudí, situácie a božieho plánu, učenia. /cez pochybnosť, pocit hľadania pravdy, spirituálne ego myslenie, jedno vravieť druhé konať, nebáť sa ukázať ľudskú stránku, netrestať sa za slabosť, ale dovoliť si učiť z nej.

Nie je dôležité ako to bude, ale to,… čo z nás voči tomu vyžaruje, preto zostaňte silnými v láske a v slobode. Dovoľte si prijať, že nevedomý človek si už nemusí dovoliť byť vedomím, lebo už nim mohol byť, nie je to jeho program, náš áno, ale bez posudzovania toho, aké to bude alebo nebude. Veríme v to a ďakujeme za každý malilinký posun, svet sa nezmení keď vegan bude trestať mäsožravca za jeho konanie, je to natiahnutie prstom a je potrebne, aby ľudstvo sa naučilo malilinkým krokom docieliť celok. V kruhu by sa mal nachádzať každý s každým a z každého kutá sveta, bez toho, aby jednej jediný cítil niečo voči niekomu po jeho pravici a ľavici.

Vtedy ZEM nastojí rovnosť ak sa plejadania spoja s ľudskou rasou a Boh pocíti rovnosť v názore a myslení jednoty celého vesmíru, nie len ľudí na zemi a to je krásny zámer učenia. Spojme svoje JING a JANG a nájdeme MIER a oslobodenie. Tvoj DÉMON je tvojou súčasťou a tvoj ANJEL je tvojim rozhodnutím žiť a konať, ale bez tmy,… nikdy nepochopíme silu slnka.

Stačí si uvedomiť bolesť ktorú sme zvládli a stačí sa o ňu podeliť bez slz v energii učenia. Prijmi, že si celok a následne si vyber stranu.

Moon
Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote. Mám niekoľko ročnú prax ktorá bola a je bohatá na skúsenosti či zážitky, ktoré veľakrát nejde logikou vysvetliť...