Pokora

Veľa krát vaša slza je hlas vašej duše. Neignoruj slzu, ani ju nepotláčaj, nechaj ju v dôvere tiecť po líci a dovoľ si prežiť nový nádych.

Hore hlavu lebo na oblohe svieti slnko. Spoločne všetko zvládneme. Moon

Moon
Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote. Mám niekoľko ročnú prax ktorá bola a je bohatá na skúsenosti či zážitky, ktoré veľakrát nejde logikou vysvetliť...