Niečo o mne

Ja verím, že dobro si vždy nájde cestu k nám.

 Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote.


Mám niekoľkoročnú prax, ktorá bola a je bohatá na skúsenosti, zážitky ktoré mnohokrát nejde logikou vysvetliť, mňa to proste veľmi baví. Okrem toho som  oddaná mamina, babina, milujúca manželka, sestra, čo vždy vie pochopiť, dcéra a priateľka. Rodina je pre mňa všetkým a preto vždy viem pochopiť váš problém z pozemského života. Preto sa snažím pre môjho klienta nájsť tú najlepšiu cestu, ktorá rezonuje s jeho vedomím a dušou. Ktorá prináša pozitívny zámer a pochopenie životného deja. Som človek, čo má veľké srdce a náruč, ktorá dokáže pomôcť. Nech sa deje čokoľvek, spoločne to vyriešime.

Kuk moje recenzie na FB stránke: Cesta nádeje Moon


   Taktiež sa venujem  osobnému rozvoju a pomáham ľudom pochopiť veci medzi zemou a nebom. Som sprievodca medzi naším a ich svetom,… ja to volám Domov. Pomáham ľudom konať životnú nápravu, vďaka ktorej sa im zmení pohlaď na život a problémy okolo nich (som napraviteľ, je to moja spirituálna úloha, ktorú som v láske prijala).


Ľudom ponukám sedenia, na ktorých pracujeme s odstránením blokov a vďaka tomu sa klient vie posunúť v osobnom živote, ak sa napravia krivdy, bloky, karmické dlžoby, naštartujeme osudovú líniu tým, že si dovolíme veci v sebe a okolo seba uzdraviť, zmeniť a ak pochopíme náš zámer duše, prečo sme sa rozhodli narodiť, potom pochopíme to,… čo tu na zemi je našim učením.


Máme svoje programy učenia. Nie vždy konáme zodpovedne a preto to prináša bloky v energetickom bio poli človeka.  Ideme v určitých životných vzoroch svojho rodu a preberáme správanie, ktoré nám nie vždy zabezpečí správne sa začleniť do súkromného, ale aj spoločenského života. Tieto vzorce vieme pozmeniť vďaka tomu, že sa spoločne pozrieme, prečo sa to stalo, čo je za tým, ako z toho von a ako si vieme pomôcť tak, aby život okolo nás vytváral harmonický celok. Volá sa to čítanie akašického záznamu s vaším duchovným sprievodcom.


A ja vám v tom veľmi rada pomôžem.