Obchodné podmienky

Služby zabezpečuje a stránky prevádzkuje: IČO-50 037 005

Služby sú dostupné len od 19 rokov.

Vaše osobné udaje, ktoré nám poskytujete k faktúram, v žiadnom prípade neposúvame iným spoločnostiam. Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky.


Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy. Všeobecné obchodné podmienky:

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.


Všetky objednané ezoterické spirituálne služby sú produktom slobodného rozhodnutia klienta a preto stránka Cesta nádeje Moon nenesie žiadnu právnu, ale ani morálnu zodpovednosť, ak sa veci po vykonanej službe neudejú tak, ako ich prevádzkovateľ stránky vypovie, nakoľko cieľom stránky Cesta nádeje Moon nie je manipulovanie mysle užívateľa a kupujúceho našich služieb.


Forma platby prebieha online cez elektronickú faktúru, ktorú klient obdrží v emaili.


Nie som platca DPH.


Možnosť platby za služby je prostredníctvom bankového prevodu. Storno podmienky sú možné a klientom sa vracia plná finančná čiastka za zakúpenú službu.


Zodpovednosť za obsah webu nesie stránka Cesta nádeje Moon a vyberá si plné právo veci a obsah webu meniť na základe potrieb stránky.