Moje myšlienky

Nezaradené

Sila, ktorá nás ženie vpred.

Ďakujme každému, kto nás v živote posunul, ďakujme slze, bolesti, krivde, láske, žiaľu, klamstvu, priateľom, nepriateľom, strachu, pokore, hladu, zime, rodičom, učiteľom, zúfalstvu, ale aj smiechu a pocitu výnimočnosti. Ďakujme ľudom čo sklamali, každému čo podržal, čo prijal, odsúdil, vysmial sa, podporil, vysvetlil, každému čo bol a nebol pripravený na našu zmenu, každému čo udrel a kopol, veľmi ďakujme za lásku našej rodine, deťom, manželom, priateľom,… ľudom čo v nás uverili, ale aj tým,… čo sa vysmiali a ťukali si po čele, čo nám zlomili srdce a znova nás odkopli, keď sme sa snažili postaviť, skúškam, ktoré nás skoro pripravili o rozum, ale aj skoro život, ďakujme každému čo sa uprene díval do očí a venoval nám pozornosť a slovo sily,… vedomostiam, ktoré nám ukázali, že myslieť si o Bohu to, že iba cez konkrétne miesto/jedno jedine/ nám prinesie pokoj, bolo hanobením jeho bytia, ďakujme vetru, snehu a ohňu čo nás učili odskočiť a skloniť sa keď bolo potrebne, Matke Prírode čo nám ukázala svoju silu a krásu a dovolila nám vidieť silu, škriatka a vďaka tomu naše deti veria na jednorožce. Ďakujme vesmíru, že nám dovolil vnímať takú nekonečnu rozmanitosť a pravdu, ďakujme za seba, za motýľa, zvieratá, kvety, vodu, hviezdy, za sneh, hlinu, dážďovku, kameň. Bohu, že mi dovolil ho milovať a Anjelom čo vždy stoja pri mne a kontrolujú a strážia miesta, kde ja nie som, dušiam,… ktoré nám každý deň ukazujú, že sú tu a vďaka tomu sa nám ľahšie dýcha a znova mame silu sa postaviť od hrobu milujúceho a spojiť sa s nim duchovne a cítiť blízkosť nášho milovaného. Všetko nás učí, vytvára a cibrí, tešte sa zo života, verte mu, že čo tvori ma zmysel a svetelne bytosti vedia prečo teraz a prečo tak. Verte,… že Boh ma s nami krásny plán,… tak si dovoľte žiť. Ďakujme Vesmírnej a Duchovnej Matke, že sa vždy za nás prihovára. DOVOĽTE si tu byť a radujte sa aj z bolesti, lebo ta vám dovoľuje rasť. Život je krásny a preto o neho stojte. Chceli ste ho, rozhodli ste sa pre túto planétu na ktorú ste sa prišli učiť a naučiť sa sebe láske. Toto je dielo menom život, toto dielo ste si v slobode zvolili a verili v neho. Tak sa nevzdávajte, kráčajte, verte a dovoľte si získať, netrpieť, ľúbiť sa a mať všetko čo len chcete. Ľudia sú stvorení na Boží obraz, Boh nám ponúkol celistvosť a nekonečnosť vesmíru a múdrosť Matky Zeme. Večnosť harmónie, tak si to dovoľte mať. Ak niečo bolelo malo to tak byť,… ak niečo ťažilo bolo a je to vaše učenie, tak sa neľutujte, ale žite, je to vaša a ich voľba. Život za to stoji. Stačí mu veriť. Moon.

Nezaradené

Moja prvá myšlienka

Bolesť je prejavom nášho srdca, je cestou, ktorou sa chceme vydať, ale mnoho krát kráčame v tme, nevidíme to, čo je pravda a cieľ, preto sa deľte so svojou bolesťou, nie je dobré byť sám a potichu, nie je dobré zamknúť dvere a nepočuť zvonček pri dverách. Vyslovte prosbu, Boh sa postará, stačia dve slová Prosím pomôž …a Boh Vám pošle pomocníka, alebo vám dá silu, len nesmiete ostať sami, nesmiete kráčať bez priateľa, je jedno, v akej bude podobe,… príde, bude tu, pripravený Vás viesť. Verte v silu Božieho plánu, nech je akokoľvek ťažká pravda v našom ľudskom svete. Všetko zlé spoločne zvládneme, SOM TU. Pocit porozumenia nič nestojí ani jednu stranu, ani tú, ktorá dáva, ale ani tú, ktorá prijíma. Deľte sa o svoju silu s tými , ktorí ju potrebujú.