Sila, ktorá nás ženie vpred.

Ďakujme každému, kto nás v živote posunul, ďakujme slze, bolesti, krivde, láske, žiaľu, klamstvu, priateľom, nepriateľom, strachu, pokore, hladu, zime, rodičom, učiteľom, zúfalstvu, ale aj smiechu a pocitu výnimočnosti. Ďakujme ľudom čo sklamali, každému čo podržal, čo prijal, odsúdil, vysmial sa, podporil, vysvetlil, každému čo bol a nebol pripravený na našu zmenu, každému čo udrel a kopol, veľmi ďakujme za lásku našej rodine, deťom, manželom, priateľom,… ľudom čo v nás uverili, ale aj tým,… čo sa vysmiali a ťukali si po čele, čo nám zlomili srdce a znova nás odkopli, keď sme sa snažili postaviť, skúškam, ktoré nás skoro pripravili o rozum, ale aj skoro život, ďakujme každému čo sa uprene díval do očí a venoval nám pozornosť a slovo sily,… vedomostiam, ktoré nám ukázali, že myslieť si o Bohu to, že iba cez konkrétne miesto/jedno jedine/ nám prinesie pokoj, bolo hanobením jeho bytia, ďakujme vetru, snehu a ohňu čo nás učili odskočiť a skloniť sa keď bolo potrebne, Matke Prírode čo nám ukázala svoju silu a krásu a dovolila nám vidieť silu, škriatka a vďaka tomu naše deti veria na jednorožce. Ďakujme vesmíru, že nám dovolil vnímať takú nekonečnu rozmanitosť a pravdu, ďakujme za seba, za motýľa, zvieratá, kvety, vodu, hviezdy, za sneh, hlinu, dážďovku, kameň. Bohu, že mi dovolil ho milovať a Anjelom čo vždy stoja pri mne a kontrolujú a strážia miesta, kde ja nie som, dušiam,… ktoré nám každý deň ukazujú, že sú tu a vďaka tomu sa nám ľahšie dýcha a znova mame silu sa postaviť od hrobu milujúceho a spojiť sa s nim duchovne a cítiť blízkosť nášho milovaného. Všetko nás učí, vytvára a cibrí, tešte sa zo života, verte mu, že čo tvori ma zmysel a svetelne bytosti vedia prečo teraz a prečo tak. Verte,… že Boh ma s nami krásny plán,… tak si dovoľte žiť. Ďakujme Vesmírnej a Duchovnej Matke, že sa vždy za nás prihovára. DOVOĽTE si tu byť a radujte sa aj z bolesti, lebo ta vám dovoľuje rasť. Život je krásny a preto o neho stojte. Chceli ste ho, rozhodli ste sa pre túto planétu na ktorú ste sa prišli učiť a naučiť sa sebe láske. Toto je dielo menom život, toto dielo ste si v slobode zvolili a verili v neho. Tak sa nevzdávajte, kráčajte, verte a dovoľte si získať, netrpieť, ľúbiť sa a mať všetko čo len chcete. Ľudia sú stvorení na Boží obraz, Boh nám ponúkol celistvosť a nekonečnosť vesmíru a múdrosť Matky Zeme. Večnosť harmónie, tak si to dovoľte mať. Ak niečo bolelo malo to tak byť,… ak niečo ťažilo bolo a je to vaše učenie, tak sa neľutujte, ale žite, je to vaša a ich voľba. Život za to stoji. Stačí mu veriť. Moon.

Moon
Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote. Mám niekoľko ročnú prax ktorá bola a je bohatá na skúsenosti či zážitky, ktoré veľakrát nejde logikou vysvetliť...