Voľba.

Niekedy stať na mieste je to najlepšie čo môžeš spraviť. Neznamená to, že nemáš cieľ alebo silu, odhodlanie, rozhodnutie. Tak tiež to neznamená, že si sa vzdal/a lebo netvoríš, nekonáš, ale len to, že si všetko užívaš, čo si pochopil/a. Moon

Moon
Volám sa Moon, som spirituálna koučka a mentorka holistického učenia, toto učenie akceptuje človeka ako celok: má štyri dimenzie (telesnú, duševnú, spoločenskú a duchovnú) a tie treba plne akceptovať a podporovať. Jedine tak docielime zmenu v živote. Mám niekoľko ročnú prax ktorá bola a je bohatá na skúsenosti či zážitky, ktoré veľakrát nejde logikou vysvetliť...